top of page

ขั้นตอนการทำงาน

ตั้งค่าพื้นฐาน

1.jpg
 • จัดการหมวดสินค้า

 • จัดการหน่วยนับสินค้า

 • จัดการข้อมูลสินค้า

 • จัดการข้อมูลลูกค้า

 • จัดการข้อมูลเจ้าหนี้

 • พิมพ์ Barcode

ผู้จัดการระบบ

 • กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ

1.jpg
 • สร้างกิจการใหม่

 • จัดการข้อมูลเครื่อง POS

 • ทำการคำนวณระบบสต๊อกสินค้าใหม่

 • กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน

 • สร้างผู้ใช้งาน

 • ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม

 • Update Qpos

POS

1.jpg
 • เรียกใช้งาน POS

 • การทำงานในส่วนหน้าจอ HardPos

 • การทำงานในส่วนหน้าจอ SoftPos

 • ยืนยันการนำส่งเงิน

 • รับคืนสินค้าที่ขายไป

 • ดูยอดขายของเครื่อง POS

File

capture-20190115-114102.png
 • เปลี่ยนภาษา/Change Language

 • สำรองข้อมูล

 • เปลี่ยนผู้ใช้งาน

 • เลือกแฟ้มข้อมูลกิจการ

 • เกี่ยวกับโปรแกรม

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน

ซื้อสินค้า

1.jpg
 • ซื่้อ-ปรับปรุง-รับคืน สินค้า 

 • การซื้อสินค้าเข้า​

 • การปรับปรุงสินค้า

 • การรับคืนสินค้า

 • แก้ไขรายการบันทึก

รายงาน

 • รายงานการซื้อ-ปรุบปรุง-รับคืน สินค้า

 • รายงานการขายประจำวัน

 • รายงานการขายประจำวันแสดงรายละเอียดลูกค้า​

 • รายงานการขายประจำวันแสดงรายละเอียดสินค้า

 • การขาย

 • ที่ยังไม่ได้ตัดยอด​

 • ที่ยังไม่ได้ยืนยัน

 • ตามหมายเลขตัดยอด

 • ที่ยืนยันแล้ว

 • พิมพ์ใบตัดยอด

 • ข้อมูลสินค้าตามหมวด

 • การเคลื่อนไหวของสินค้า

 • สินค้าถึงจุดต่ำสุด

 • บัญชีควบคุมสินค้า

 • จำนวนคงเหลือ ณ วันที่

 • รายงานการนำส่งเงิน

 • กำไร-ขาดทุน

 • กำไรขั้นต้นประจำวัน

 • กำไร/ขาดทุน

 • กำไรขั้นต้นตามหมวดสินค้า

 • รายงานการขายตามลูกค้า

 • รายงานอื่นๆ

  • รายงานขายและจำนวน​

  • ข้อมูลเจ้าหนี้

 • รายงานทางด้านภาษี

  • รายงานใบกำกับภาษี​

 • พิมพ์บิลขายตามหมายเลข

 • ประวัติการแก้ไข/ยกเลิกบิล POS

bottom of page