ขั้นตอนการทำงาน

รายงานใบกำกับภาษี​

รายงานใบกำกับภาษี​ สามารถดูรายงานได้ ดังนี้

1. เข้าประวัติการแก้ไข/ยกเลิกของ POS

2. เลือกวันที่ ตามที่เราต้องการ > กดแสดง

ตัวอย่างรายงานใบกำกับภาษี​

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย