top of page

ขั้นตอนการทำงาน

รายงานใบกำกับภาษี​

รายงานใบกำกับภาษี​ สามารถดูรายงานได้ ดังนี้

1. เข้าประวัติการแก้ไข/ยกเลิกของ POS

2. เลือกวันที่ ตามที่เราต้องการ > กดแสดง

1.jpg

ตัวอย่างรายงานใบกำกับภาษี​

2.jpg
bottom of page