top of page

ขั้นตอนการทำงาน

รายงานการขาย

รายงานส่วนที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับการขายโดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ไปที่เมนูหลัก รายงาน และเลือกเมนูย่อย การขาย

รายงานขายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

  • ที่ยังไม่ได้ตัดยอด: ในช่วงการขายและยังไม่ได้ตัดยอด เราสามารถขอดูรายงานการขายโดยแบ่งเป็นแบบ สามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน

  • ที่ยังไม่ได้ยืนยัน : รายงานการขายที่ตัดยอดแล้วและนำส่งตัวเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันหรือตัดสต็อกสินค้า จะแยกย่อยแบบ

  • ตามหมายเลขตัดยอด: เมื่อเราตัดยอดแล้ว บางที่อาจจะต้องการให้พิมพ์รายงานส่งด้วย โดยเราสามารถขอรายงานตามหมายเลขนำส่ง เมื่อเราเรียกรายงานระบบจะสอบถามหมายเลขที่เราต้องการ โดยรูปแบบรายงานแยกย่อย 2 แบบ

    • ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า

    • แสดงรายละเอียดสินค้าให้ดูด้วย

  • ที่ยืนยันแล้ว : รายงานสินค้าที่ได้ทำการตัดสต็อกแล้ว สามารถขอดูได้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยเมื่อเราเรียกรายงานตัวนี้จะมีหน้าวินโดวส์สอบถามจากวันที่ไหนถึงวันที่ไหน  โดยรูปแบบรายงานจะแยกย่อย 2 แบบ

Back

bottom of page