top of page

ขั้นตอนการทำงาน

รายงานสินค้าที่ถึงจุดต่ำสุด

       ในการบริหารโปรแกรม POS เราจำเป็นที่จะต้องกำหนดจุดต่ำสุดให้กับสินค้าทุกตัว และทุกๆวันเราจำเป็นที่จะต้องขอรายงานให้แสดงสินค้าที่มีสต็อกต่ำกว่าเกณท์ที่เราได้ตั้งเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ซื้อสินค้าเขามา จะทำให้การบริหารจัดการในเรื่องสินค้าดีขึ้น เรามาดูจุดที่เราสามารถกำหนดจุดต่ำสุดให้กับสินค้า

1.การกำหนดจุดต่ำสุดให้กับสินค้า เราจำเป็นที่จะต้องกลับไปที่หน้าข้อมูลสินค้า เมื่อท่านเข้าไป ให้ดูจุดที่ลูกศรชี้อยู่จะมี 2 จุดที่อยู่ติดกันที่เราสามารถกำหนดได้

  • จำนวนต่ำสุดในคลัง  (จำนวนสต็อกต่ำสุดที่เราจะกำหนดเอาไว้เพื่อเตือนเรา)

  • จำนวนสั่งต่อครั้ง (ทุกๆครั้งที่สั่งเราจะสั้่งที่ละ….)

2.เมื่อเราได้กำหนดจุดต่ำสุดให้กับสินค้าแล้ว เราสามารถมาขอดูรายสินค้าที่ถึงจุดต่ำสุด โดยการไปที่เมนูหลักรายงาน และเมนูย่อย สินค้าที่ถึงจุดต่ำสุด

3.จะมีหน้าวินโดวส์สอบถาม เราสามารถที่จะเลือกตามรหัส หรือขอดูตามหมวดได้

ตัวอย่างรายงาน

Back

bottom of page