การ Upgrade โปรแกรม

Updated: Aug 25, 2018

เงื่อนไขของการ Upgrade

  1. ท่านจะต้องมีชุด QPos ติดตั้งในเครื่องอยู่ก่อนแล้ว

  2. การ Update มี 2 วิธี - สำหรับท่านที่มี Version ต่ำกว่า V1.07R1 จะต้อง Download ไฟล์จากไอคอนด้านล่างเพื่อปรับปรุงเป็น V1.07R1 - ท่านที่มี Version V1.07R1 ขึ้นไปสามารถทำการ Update แบบออนไลน์ได้

Update แบบ ออนไลน์ ในกรณีที่ท่านมี QPos ที่เป็น Version ใหม่ตั้งแต่ V1.07R1 ขึ้นไปท่านสามารถทำการอัพเดทแบบ Online ได้ในกรณีที่ท่านเชื่อมต่อกับเน็ตอยู่

1. ไปที่เมนูผู้จัดการระบบ และเมนูย่อย Update Qpos2.ในกรณีที่ท่านต่อเน็ตอยู่สามารถที่จะกด อัพเดทออนไลน์ได้เลย2.2 ในกรณีที่ Update ไปแล้วและมีปัญหา หากต้องการกลับมาที่ Version ก่อนหน้าสามารถที่จะกดปุ่ม กลับไป Version ก่อนหน้า

เลือก Version ที่ต้องการดูตามวันที่และเวลาแล้วกดปุ่ม OKต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย