top of page

การทำงานในส่วนหน้าจอ SoftPos

Updated: Aug 25, 2018

การทำงานในส่วนหน้าจอ SoftPos จริงๆแล้วจะเหมือนกับหน้า HardPos แต่มีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้

 1. ส่วนมาก SoftPos จะใช้กับกิจการที่มีรายการสินค้าไม่มาก เช่น ร้านกาแฟ หรือร้านขายเค๊ก ขนม คุกกี้ ฯลฯ

 2. จะใช้ระบบจอสัมผัส (Touch Screen) เพราะจะง่ายต่อการขาย โดยการกดที่รายการที่หน้าจอ

 3. หน้าจอแสดงภาพที่ลูกค้าป้อนเข้าไป ตามรายการสินค้าที่ได้สร้างเอาไว้

1.ไปที่เมนูหลัก POS และเลือกเมนูย่อย เรียกใช้งาน POS  (ในกรณีที่เป็น HardPos อยู่ จะต้องไปทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น SoftPos ได้ที่การตั้งค่าเครื่อง POS ให้ดูที่เมนูก่อนหน้า อ่านเพิ่มเติม)2.ในกรณีที่ท่านมีการกำหนดเครื่อง POS มากกว่า 1 เครื่องโปรแกรมจะถามให้เลือกหมายเลขเครื่อง POS ที่จะเข้าไปใช้บริการ *** ให้ดูสถานะของเครื่อง POS ที่ว่างด้วย ในกรณีเครื่อง POS ไม่ว่างแสดงว่ามีการใช้งานอยู่ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้ทำงานได้

3.จะเข้าสู่หน้าจอ SoftPos4.จากตรงนี้เราสามารถที่จะเริ่มขายสินค้าได้แล้ว

สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสลูกค้าได้ เพื่อกำหนดการคิดราคาที่ต่างกัน โดยเปลี่ยนที่รหัสลูกค้า

 • สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสลูกค้าได้ เพื่อกำหนดการคิดราคาที่ต่างกัน โดยเปลี่ยนที่รหัสลูกค้า

 • ทำการกดรายการที่ขายโดยใช้นิ้วสัมผัสที่รายการกรณีที่ท่านใช้จอ Touch Screen หรือในกรณีจอปกติให้ใช้เมาส์แทนการป้อนรหัสสินค้า

 • หากต้องการเพิ่มจำนวน เช่นเค็กหลายๆชิ้นก็กดซ้ำที่รายการนั้นๆ

 • ขั้นตอนการชำระเงินกด F2 หรือคลิกที่ปุ่มชำระเงิน เราจะได้หน้าจอรวมยอดออกมาตามภาพ • เราสามารถกด Enter ถ้าลูกค้าชำระตามจำนวน หรือ

 • ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระมาแล้วกด Enter ระบบก็จะคำนวณเงินที่จะต้องทอนให้ลูกค้า หรือ

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต เราสามารถกด F7 ได้เลย  (การชำระด้วยบัตรเครดิตระบบจะทำการเก็บเพื่อสรุปยอดเท่านั้น แต่จะไม่เก็บหมายเลขบัตรเครดิตลูกค้าเพื่อความปลอดภัย)

 • กด F5 ในกรณีต้องการทำส่วนลดเงินสด

 • กด F6 ในกรณีต้องการทำส่วนลดเป็น % (ป้อนเฉพาะตัวเลข ระบบจะคำนวณเป็น % ให้)

 • ** เราสามารถที่จะให้มีส่วนลดหรือไม่ให้มีส่วนลดก็ได้(สามารถกำหนดได้ที่เมนูตั้งค่าเครื่อง POS)

 • การข้ามบิล:

  • มาดูคุณสมบัติเด่นของ QPos อีกเรื่องคือการข้ามบิลไปก่อน เหตุผลที่ระบบ POS เจอปัญหานี้คือ บางทีลูกค้าที่มาชำระเงินมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติม แต่ก็มีลูกค้าอื่นที่รอชำระเงินอยู่เช่นกันและต้องมาเสียเวลารอ ดังนั้น QPos ได้ออกแบบที่เราจะข้ามบิลนั้นๆไปก่อนแล้วไปทำงานให้ลูกค้ารายใหม่ ท่านสามารถกด F3 เพื่อข้ามไปทำงานยังบิลใหม่ก่อน โดย

   1. ทำรายการบิลใหม่และชำระเงินเสร็จแล้วระบบบิลก่อนหน้าก็จะกลับมาท่านก็ยังสามารถที่จะข้ามไปทำงานต่อในกรณีเจ้าของบิลก่อนหน้ายังไม่พร้อม

   2. ในขณะที่ทำบิลใหม่อยู่ลูกค้ารายเก่ากลับมา ท่านก็สามารถที่จะกลับไปยังบิลก่อนหน้าเพื่อทำงานต่อด้วยการกด F3 แล้วให้ลูกค้าบิลใหม่รอก่อน และทำชำระเงินให้เสร็จแล้วบิลใหม่ที่คงค้างก็จะกลับมา

   3. ท่านสามารถที่จะสลับไปมาระหว่างบิลเก่าและใหม่ได้ด้วยการกด F3

 • การเคลียร์บิล:

  • ในขณะที่ทำงานอยู่แล้วมีเหตุที่จะต้องยกเลิกรายการขายหรือตัวบิล ท่านสามารถที่จะทำการกด F4เพื่อทำการเคลียร์บิลได้

 • การลบรายการ

  • สามารถที่จะเลือกรายการในตารางแล้วกด ปุ้มลบ หรือคีย F6 เพื่อทำการลบรายการสินค้า

 • เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานของกะเราแล้วเราจำเป็นที่จะต้องนำส่งเงิน ให้ดูขั้นตอนการนำส่งเงินในเมนูต่อไป

Q ในบางครั้งโปรแกรมอาจจะเกิดปัญหา  Error ขึ้นมาและทำให้เครื่อง POS ดังกล่าวเข้าไปใช้งานไม่ได้ สถานะจะเป็นไม่ว่างเพราะไม่ได้เปิด-ปิดแบบปกติ แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร ?

A  สำหรับในกรณีดังกล่าวโปรแกรม QPos ได้ออกแบบเมนูสำหรับเคลียเครื่อง POS ที่ค้างให้กับมาว่างและใช้งานได้ปกติ  ดูเรื่องการเคลียร์เครื่อง POS อ่านเพิ่มเติม

Comments


bottom of page