top of page

จัดการหมวดสินค้า

Updated: Aug 25, 2018

โดยปกติสินค้าจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เช่นสินค้าที่เป็นหมวดเครื่องดื่ม สินค้าที่เป็นหมวดขนมปัง สินค้าหมวดเสื้อผ้า เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างข้อมูลสินค้าเราควรจะจัดการกับกลุ่มข้อมูลของสินค้าก่อน เราจะเข้าไปทำงานที่ เมนูตั้งค่าพื้นฐาน และเมนูย่อยจัดการหมวดสินค้า ท่านสามารถที่จะสร้าง ลบ แก้ไขหมวดของสินค้าได้ หากหลังจากใช้งานโปรแกรมไปแล้วยังสามารถที่จะกลับมาที่เมนูนี้เพื่อทำการเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลหมวดสินค้าได้ เรามาเริ่มต้นทำงาน

1.ไปที่ตั้งค่าพื้นฐานและเข้าไปที่เมนูแรก จัดการหมวดสินค้า


2.กด F4 หรือกดไปที่ปุ่มเพิ่ม เพื่อทำการเพิ่ม


3.เมื่อทำการป้อนข้อมูลเสร็จท่านสามารถที่จะทำการจัดเก็บด้วยการกด F2 หรือกดที่ปุ่มบันทึก

4.สามารถขอดูข้อมูล (List) โดยการกดที่รูปแว่นขยาย หรือกด F12 เพื่อแสดงรายการหมวดสินค้าทั้งหมด ท่านสามารถที่ค้นหารายการได้โดยป้อนชื่อรหัสหมวด หรือชื่อหมวดที่ต้องการค้นหาใน List ได้


*** ขนาดของรูปภาพในหมวดสินค้า ที่จะนำไปใช้ในส่วนของหน้าจอ SoftPos ที่แนะนำคือ 100 x 100 pixel (จุด)

Commenti


bottom of page