รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า

รายงานตัวนี้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มสินค้าที่เราสนใจ โดยจะต้องระบุกลุ่มสินค้าที่เราสนใจ และระบุตั้งแต่วันที่ไหน ไปจนถึงวันที่ไหนที่เราต้องการดูการเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้นการทำงานไปที่เมนูหลัก รายงาน และเมนูย่อย การเคลื่อนไหวของสินค้าตัวโปรแกรมจะสอบถามข้อมูลรหัสสินค้า และวันที่ ตามรูปภาพ เช่นจากรหัสสินค้า 1001 ถึง 1013 และวันที่  ถึง วันที่….ตัวอย่างรายงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย