บัญชีควบคุมสินค้า

รายงานบัญชีควบคุมสินค้าจะช่วยดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้านั้นๆ ที่เราสนใจ1.ป้อนหรัสสินค้าทีเราสนใจ และเลือกตั้งแต่วันที่ไหน ถึงวันที่ไหนที่เราสนใจแล้วกดแสดง

2.ตัวอย่างการแสดงผลต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย