top of page

บัญชีควบคุมสินค้า

รายงานบัญชีควบคุมสินค้าจะช่วยดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้านั้นๆ ที่เราสนใจ1.ป้อนหรัสสินค้าทีเราสนใจ และเลือกตั้งแต่วันที่ไหน ถึงวันที่ไหนที่เราสนใจแล้วกดแสดง

2.ตัวอย่างการแสดงผลKommentare


bottom of page