top of page

การโอนสินค้าแบบอัตโนมัติ

ในการทำงาน บางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องการโยก/โอนสินค้าจากสินค้าหนึ่งมาเป็นสินค้าอีกรูปแบบ เช่นการโอนเบียร์จากหลังที่มี 24 ขวดอยู่ในลัง ให้ออกมาเป็นเบียร์ที่เป็นขวด 24 ขวด ตรงนี้จริงๆแล้วจะเกิดการทำงานอยู่ 2 แบบ

  1. ปรับปรุงเบียร์ที่เป็นลังออกไป 1 ลัง

  2. ปรับปรุงเข้าเบียร์ที่เป็นขวด 24 ขวดระบบการโอนสินค้าแบบอัตโนมัติจะมาช่วยในการทำงานในจุดนี้ เพื่อลดเวลาที่เราจะต้องไปทำการปรับปรุง โดยหลักการ

  1. ทำการสร้างแม่แบบ เช่นจากรหัสสินค้าที่ 1 ไปเป็นรหัสสินค้าที่ 2

  2. เลือกแม่แบบที่ได้สร้างแล้วกด ตกลง ระบบจะทำระบบการโอนสินค้าให้อัตโมมัติ

การทำงาน

1.เรียกเมนูโอนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

2.รูปแบบการใช้งานตามหมายเลข

1 = ปุ่มที่จะนำไปสร้างตัวแม่แบบ หรือการกำหนดว่าจะใช้รหัสสินค้าอะไรและเปลี่ยนเป็นสินค้าอะไร

2= ระบุรหัสสินค้าตัวแม่แบบที่จะใช้เปลี่ยน (รหัสที่ได้สร้างเอาไว้)

3= จำนวนที่ได้กำหนดเอาไว้ในตัวแม่แบบ และเราสามารถเปลี่ยนจำนวนได้

4= ทำการอัพเดทเพื่อเช็คจำนวนคงเหลือล่าสุด

5= ในกรณีข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ทำการเปลี่ยน" ระบบจะทำการเปลี่ยนให้อัตโนมัติ3. การสร้าง/แก้ไขแม่แบบ (จากการกดหมายเลข 1 จากด้านบน) ตามหมายเลข

1 = กดเพื่อทำการสร้างแม่แบบ

2 = เลือกรายการแล้วกดเพื่อทำการแก้ไขแม่แบบ

3 = เลือกรายการเพื่อทำการลบแม่แบบออก


4.การสร้างแม่แบบด้วยการกด หมายเลข 1 จากด้านบน

1 = ระบุรหัสสินค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยน (จำนวนสต็อกจะลดลง) ในที่นี้คือรหัสสินค้าตัวแม่

2 = ระบุจำนวนที่จะใช้แลกเปลี่ยนต่อครั้ง

3 = ระบุรหัสสินค้าตัวลูกที่จะเพิ่มขึ้น

4 = จำนวนสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น*** หลังจากการเรียกใช้งาน ระบบอัตโนมัติจะทำการสร้างใบปรับปรุงให้อัตโนมัติComentários


bottom of page