top of page

การจัดการข้อมูลเครื่อง POS-2

จากการจัดการเครื่อง POS ตอนที่ 1… ตอนนี้เรามาดูในส่วนที่ 2 หากเราต้องการพิมพ์โลโก้ (Logo) หรือภาพเครื่องหมายการค้าของเรา ในหน้านี้สิ่งที่เราสามารถทำได้คือ


1. เปิดใช้งานระบบโลโก้

ในที่นี้คือเราจะพิมพ์โลโก้ออกที่เครื่องพิมพ์ด้วย

ตำแหน่งของโลโก้:ต้องการให้ภาพอยู่ชิดซ้าย กลาง หรือชิดขวา

เลือกรูปภาพ :ทำการเลือกรูปภาพจากเครื่องเรา

ลบ:ทำการลบรูปภาพออก

2. ข้อความท้ายใบเสร็จ

เวลาเราพิมพ์สลิปใบเสร็จออกมาหากเราต้องการเปลี่ยนข้อความตอนท้ายของบิลเราสามารถใส่ข้อความลงตามที่เราต้องการแล้ว


3. ปิด-เปิดการพิมพ์ข้อความบางส่วนในตัวบิล

เราสามรถที่จะปิดเปิดการพิพม์ข้อความบางส่วนในตัวบิล เช่น ไม่ต้องการพิมพ์ชื่อบริษัท ในที่นี้เราสามารถปิดเปิดการพิมพ์อยู่ 3 ส่วน

  • ปิด-เปิดการพิมพ์ชื่อบริษัท

  • ปิด-เปิดการพิมพ์ข้อความจำนวนชิ้นที่ซื้อในตัวบิล

  • ปิด-เปิดการพิมพ์หมายเลขเครื่องและชื่อผู้ใช้งาน

ทำการจัดเก็บ [F2] สิ่งที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลง

Comments


bottom of page