top of page

การใช้งานหลายๆ เครื่อง (Network)

        โปรแกรม QPos ได้ออกแบบให้ใช้งานได้ที่ละหลายๆเครื่อง จำนวนเครื่องที่จะใช้งานได้ขึ้นอยู่กับจำนวน License ที่ท่านได้ทำการติดตั้ง มาดูขั้นตอนการใช้งานแบบ Network หรือ LAN

 

การใช้งานแบบ Network (Local Network หรือ LAN)

1.ทำการปิด Firewall ที่เครื่องลูก1.

*** ให้ทำการปิด ระบบ Firewall ที่เครื่องตัวแม่ก่อน ถ้าท่านใช้ระบบ Windows ให้ดูตัวอย่างที่นี้ ในกรณีที่ท่านใช้โปรแกรม Antivirus ตัวอื่นๆให้ทำการปิดระบบ Firewall จากตัวโปรแกรม อ่านเพิ่มเติม

2.ทำการ Download โปรแกรมที่จะต้องใช้ที่เครื่องลูก (Runtime Engine)
*** เครื่องลูกที่จะใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น .Net 4.0   Download ได้ที่นี้>>

ขั้นตอนการติดตั้งหลังจาก Download มาแล้ว

  1. ทำการแตกไฟล์ลงเอาไว้ในเครื่อง

  2. ในกรณีที่ท่านเป็น Windows ที่ต่ำกว่า Windows 8 ให้ทำการเรียกใช้ไฟล์ 1.bat ในกรณีที่เป็น Windows 8 หรือสูงกว่า
    ไม่ต้องทำ

  3. ให้เรียกโปรแกรม 2.bat

ทำการแชร์โปรแกรม QPOS ที่เครื่องแม่

  1. หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม QPos และเปิดใช้งานได้แล้ว หากเราต้องการแชร์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอื่นใช้งานได้ เราจะต้องทำการแชร์โฟลเดอร์ที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม QPos ในที่นี้โดยปกติโปรแกรมจะติดตั้งอยู่ที่  C:\Program Files (x86)\Technocom\Qpos  หรือในบางกรณีจะอยู่ที่ Program Files เฉยๆไม่มี (x86) ในที่นี้เราจะต้องเข้าไปที่ C:\Program Files (x86)\Technocom เพื่อไปคลิกขวาที่โฟรเดอร์ QPos เพื่อทำการแชร์ ดูภาพตัวอย่าง

2.กดที่หัวข้อ Share และกดที่ Advanced Sharing…

3.กดที่ Share this folder และ กดที่ Permissions เพื่อตั้งค่าให้เรียกใช้โปรแกรมอย่างเดียว ห้ามเขียนเพื่อป้องกันตัวโปรแกรมและป้องกันไวรัส

4.เราอนุญาตให้ทุกคนในที่นี้คือ (Everyone) และอนุญาตให้อ่านได้อย่างเดียว Read แต่ไม่ได้ให้สิทธิอื่นๆเพื่อป้องกันการติดไวรัสหรือลบโปรแกรมออก แล้วกด OK และกด Apply เพื่อยื่นยันการทำงาน

5.ให้สังเกตุชื่อคอมฯและโฟลเดอร์ที่เราได้แชร์ เราจะได้ชื่อในที่นี้คือ Network Path :จะเป็น \\ตามด้วยชื่อคอม\QPos   ให้จด Network Path นี้เอาไว้แล้วเราก็ไปเอาไส่เครื่องที่เราจะทำการเชื่อมต่อ

6.ไปเครื่องที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ ในที่นี้เครื่องที่เราแชร์จะเป็นเครื่องตัวแม่ ส่วนเครื่องอื่นๆจะเป็นเครื่องลูก

  • ทำการปิดระบบ Firewall ของเครื่อง หากท่านใช้ Windows ดูตัวอย่างที่นี้ หากท่านใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสตัวอื่นก็ให้ทำการปิดระบบ Firewall

  • กดที่ start แล้วกด Run  แล้วป้อนค่าที่เราได้จดเอาไว้   \\ตามด้วยชื่อเครื่องคอมตัวแม่ที่เราได้จดมา\QPos

  • หรือสามารถกดที่ Network แล้วเลือกคอมฯที่เราได้สั่งแชร์มาก็จะพบโฟลเดอร์ เข้าไปที่โฟลเดอร์ QPos​

  • คลิกขวาที่โปรแกรม QPos แล้วเลือกทำการสรา้ง Shortcut ที่เครื่องนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานในครั้งต่อไป ท่านจะมี Shortcut ของโปรแกรม QPos อยู่ที่หน้าเครื่อง ….ขอให้สนุกกับการใช้งานครับ

bottom of page