ขั้นตอนการทำงาน

รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า

รายงานตัวนี้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มสินค้าที่เราสนใจ โดยจะต้องระบุกลุ่มสินค้าที่เราสนใจ และระบุตั้งแต่วันที่ไหน ไปจนถึงวันที่ไหนที่เราต้องการดูการเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้นการทำงานไปที่เมนูหลัก รายงาน และเมนูย่อย การเคลื่อนไหวของสินค้า

ตัวโปรแกรมจะสอบถามข้อมูลรหัสสินค้า และวันที่ ตามรูปภาพ เช่นจากรหัสสินค้า 1001 ถึง 1013 และวันที่  ถึง วันที่….

ตัวอย่างรายงาน

Back

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย