ขั้นตอนการทำงาน

รายงานการนำส่งเงิน

รายงานการนำส่งเงิน นำมาใช้เวลาเราต้องการดูข้อมูลย้อนหลังการนำส่งเงิน โดยจะเลือกตั้งแต่วันที่ๆเราต้องการ จนถึงวันที่เราสนใจ

1.เลือกวันที่ๆเราสนใจแล้วกดแสดง

2.ตัวอย่างรายงานที่จะออกมา

Back

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย