top of page

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

       หลังจากที่ท่านได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการแตกไฟล์เอาไว้บนเครื่องแล้ว  ให้ท่านเรียกโปรแกรม Setup.exe แล้วกดทำงานที่ละขั้นตอน หากเครื่องท่านเป็นWindows 8 หรือ Windows Server 2012 สามารถข้ามการติดตั้งในขั้นตอนที่ 1 ไปได้

 

1.การติดตั้ง .NET Framework 4.0

กดที่ 1 เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมจะ Restart เครื่อง 1 ครั้ง ่ทานจำเป็นที่จะต้องเรียกตัว Setup ใหม่อีก 1 ครั้ง  

*** ในกรณีเป็น Windows 8 ขึ้นไประบบจะไม่ทำการติดตั้งให้ เนื่องจาก Windows 8 ขึ้นไปจะมี .Net Framework 4.0 อยู่แล้ว

ตรงจุดนี้ให้กด I have read and accept the license term

2.การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL

กดที่เมนู 2 เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง จะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติ

 

3.ทำการติดตั้งโปรแกรม QPos

กดที่เมนู  3  เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง จะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติ

ตรงนี้ให้กด Accept และในขั้นตอนอื่นก็ให้ตอบตกลง

4.การให้สิทธิโปรแกรม QPos
หลังจากติดตั้งเสร็จมีขั้นตอนสุดท้ายให้กดที่ไอคอนโปรแกรม QPos ที่อยู่ยนหน้าจอและกำหนดสิทธิในการใช้งานเทียบเท่า Administrator เพื่อให้การทำงานไม่มีปัญหาโดยมีขั้นตอยดังต่อไปนี้

  • กดที่ไอคอนแล้วเรียก Properties

  • กดไปที่หัวข้อ Compatibility แล้วด้านล่างสุดให้กด Run this program as administrator แล้วกดที่ Apply และกดที่ OK 

การใช้งานครั้งแรกเพื่อเข้าสู่ตัวโปรแกรม
Username = admin
Password = 1234
ดูขั้นตอนการใช้งานในครั้งแรก

bottom of page