top of page
Qpos02.jpg

       โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน Quick Pos เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร ฯลฯ เป็นโปรแกรมครอบคลุมการขาย, ตัดสต๊อก, สรุปยอดขาย, แสดงรายงานขายต่างๆ ในแต่ละวัน, กำไร-ขาดทุน ครบทุกฟังก์ชั่น

       ออกแบบให้ใช้งานสะดวก ใช้งานร่วมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one หรือแบบหน้าจอสัมผัส, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (พิมพ์ใบเสร็จได้ทั้งแบบธรรมดา และแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จุดเด่น (Program Features)

มีรูปแบบการใช้งาน

2-in-1

 

(Soft pos และ Hard pos)

เลือกใช้งานแบบใดก็ได้

สามารถเพิ่มจุดขาย

(ได้ไม่จำกัด)

 

รองรับการขยายกิจการ/ สาขา

โดยเลือกได้ว่าจะสร้างกิจการใหม่ Copy ทั้งชุดแบบกิจการ และฐานข้อมูลเดิมทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะชุดรูปแบบกิจการเท่านั้น

ระบบ Security 

 

ป้องกันข้อมูล (Encrypt your data) ไม่สามารถนำไป เปิดกับเครื่องอื่นได้อีก นอกจากเครื่องเดิมเท่านั้น

มีระบบการจัดการ

 

มีการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ (ไม่จำกัดกลุ่ม/Users)

สามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัด

 

สต๊อกสินค้าไม่จำกัด ทำรายการได้ตลอด ไม่ต้องหยุดชะงักการขายเมื่อมีปัญหาเรื่องจำนวนสินค้าในคลังสินค้า

ทำเครื่อง Pos ได้หลายเครื่อง

 

สามารถได้งานหลายหัวข้อในเวลาเดียวกัน 

มีรูปแบบการใช้งานงาน 2-in-1 (Soft pos & Hard pos)

แบบรูปภาพ (Soft POS)

สำหรับร้านค้าที่มีสินค้าน้อย 

แบบปกติ (Hard POS)

สำหรับร้านค้าทั่วไปมีรายการสินค้าจำนวนมาก

คุณสมบัติที่เพิ่มเติม มากับ Verion ล่าสุด

bottom of page