top of page

การใช้ Hotkey สำหรับ HardPos

       ระบบ Hotkey ได้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ QPos ในส่วนของหน้าจอแบบ HardPos  โดยหลักการ ผู้ใช้อาจจะมีรหัสสินค้าที่ใช้ประจำและไม่ต้องการยิงบาร์โค้ดหรือไม่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด ดังนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสสินค้าที่ใช้ประจำโดยสามารถกำหนดได้ทั้งหมด 14 รหัส หากมีการกำหนดรูปภาพสินค้าเข้าไปในตอนสร้างข้อมูลสินค้า ตัว Hotkey ก็จะนำรูปภาพขึ้นมาแสดงให้ดูด้วย มาดูขั้นตอนการใช้งาน

hk15-11-62-1.png

1.เปิดใช้งาน Hotkey (จะใช้ได้เฉพาะในโหมด HardPos)

2.ปิด-เปิดเสียงเวลากดปุ่มสินค้านั้นๆ

3.กดปุ่ม Ctrl ค้างเอาไว้แล้วคลิกที่ปุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนค่า

hk15-11-62-2.png
  1. ค้นหาข้อมูลของสินค้า

  2. เรียกรายการสินค้าที่ต้องการ 

  3. แสดงข้อมูลตัวอย่าง

  4. ในกรณีที่ต้องการให้แสดงชื่อของสินค้าด้วย

  5. สีของตัวอักษรที่ต้องการ ในกรณีที่ให้แสดงชื่อสินค้า

bottom of page