Download และติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องลูก

Client Network

*** ไม่ใช่โปรแกรม QPos แต่เป็นโปรแกรมที่จะต้องใช้หากท่านจะใช้งานในลักษณะของ Network
(หลายๆเครื่อง) สำหรับติดตั้งในเครื่องที่จะใช้เพิ่มเติม ลักษณะการติดตั้งเหมือน QPos เรียก 1 และ 2 ตามลำดับ

*** หลังจากที่ได้ทำการดาวน์โหลดแล้วให้ทำการแตกไฟล์เอาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการติดตั้ง แนะนำสร้างชื่อ Folder ชื่อ QPos

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย