ขั้นตอนการทำงาน

การเปลี่ยนภาษา/Change Language

       ในกรณีที่เปลี่ยนภาษา ระบบรองรับถึง 6 ภาษา English, Lao, Thai, Chimese Simplified, Myanmar, Vietnamese หากต้องการภาษาอื่น คิดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อปรับเปลี่ยนภาษาตามที่ท่านต้องการ

1. เมนูหลัก File เมนูย่อย การเปลี่ยนภาษา/Change Language

1.jpg

2. เลือกภาษาที่เราต้องการ *ตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น English

1.jpg

3. เมื่อเลือกภาษาที่ท่านต้องการและ ให้กด OK

1.jpg

4. ระบบจะแสดงว่า "จะทำการปิดโปรแกรม แล้ให้ท่านเรียกมาใหม่ Please restart program again" จากนั้นให้กด OK อีกครั้ง

1.jpg

5. จากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง และ Login เข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

1.jpg
1.jpg

จากนั้นเราก็จะได้โปรแกรมเป็นภาษาตามที่เราต้องการ

1.jpg