ขั้นตอนการทำงาน

การเปลี่ยนภาษา/Change Language

       ในกรณีที่เปลี่ยนภาษา ระบบรองรับถึง 6 ภาษา English, Lao, Thai, Chimese Simplified, Myanmar, Vietnamese หากต้องการภาษาอื่น คิดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อปรับเปลี่ยนภาษาตามที่ท่านต้องการ

1. เมนูหลัก File เมนูย่อย การเปลี่ยนภาษา/Change Language

2. เลือกภาษาที่เราต้องการ *ตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น English

3. เมื่อเลือกภาษาที่ท่านต้องการและ ให้กด OK

4. ระบบจะแสดงว่า "จะทำการปิดโปรแกรม แล้ให้ท่านเรียกมาใหม่ Please restart program again" จากนั้นให้กด OK อีกครั้ง

5. จากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง และ Login เข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

จากนั้นเราก็จะได้โปรแกรมเป็นภาษาตามที่เราต้องการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม 
25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย