top of page

ระบบลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)

ระบบลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) – I

ระบบเก็บประวัติลิ้นชักเก็บเงินทำหน้าที่บันทึกระบบเงินเข้า-เงินออก และออกรายงานแบบย่อไปกับรายงานการตัดยอดประจำวัน การที่เราจะใช้ระบบนี้ เราจะต้องเปิดการทำงานของระบบนี้ก่อน ขั้นตอนการขอใช้ระบบเก็บประวัติ (Cash Drawer)

1.ไปที่เมนูผู้จัดการระบบ — > เมนูจัดการเครื่อง POS

2.เมื่อเข้ามาแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข ในที่นี้เราจะพูดถึงในส่วนที่ขยายขึ้นมาตามภาพ

1.มีลิ้นชักเก็บเงินติดตั้งอยู่

เนื่องจากลูกค้าบางท่านไม่มีเครื่องพิมพ์แต่มีลิ้นชักเก็บเงินติดตั้งอยู่ สามารถแจ้งเปิดจากจุดนี้เพื่อให้โปรแกรมเปิดลิ้นชักเก็บเงินในกรณีการรับเงินเข้า ในกรณีที่ท่านเปิดระบบเก็บประวัติ (2) ท่านจะต้องทำการกำหนดค่าให้หมด หากลิ้นชักต่อผ่านเครื่องพิมพ์ก็ต้องระบุรหัสที่ใช้เปิด(ให้ลองแบบไม่ใส่รหัสดูก่อน) ดูต่อในหัวข้อ 3

*** ในกรณีที่ไม่ใช้การเก็บประวัติ และลิ้นชักเก็บเงินต่อผ่านเครื่องพิมพ์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดใดๆที่จุดนี้

 

2.เก็บประวัติการเปิด-ปิดลิ้นชักเก็บเงิน หากท่านใช้ ก็จะต้องกำหนดค่าต่างในหัวข้อที่ 1 ตรงนี้เมื่อมีการนำเงินเข้า ระบบจะทำการบันทึก ทั้งการนำเงินเข้า เงินออก จากการขาย และคืนสินค้าเป็นต้น ดูภาพตัวอย่าง

3.ในส่วนของการกำหนดลิ้นชักเก็บเงิน

ตรงนี้เป็นการกำหนดว่าให้ระบบทราบว่าในกรณีที่เรามีลิ้นชักเก็บเงิน เราเชื่อมต่อกับเครื่องเราอย่างไร โดยทั่วไปจะมี 2 แบบ

  1. แบบที่เราต่อหลังเครื่องพิมพ์ POS อีกที เราเพียงระบุรหัสที่ใช้ในการเปิด (ให้ลองแบบไม่ใส่รหัสดูก่อน) แล้วกดปุ่มทดสอบการเปิดดู

  2. จะเป็นแบบเชื่อมต่อผ่าน USB โดยเราต้องดูใน Device Manager ของคอมพิวเตอร์ว่าเราใช้ COM1,COM2,.. แล้วทำการกดทดสอบดูว่าใช้งานได้หรือไม่

4. หลังจากเรากำหนดค่าของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว เราสามารถจะทดสอบดูว่าเราได้กำหนดค่าได้ถูกต้องหรือไม่ โดยการกดปุ่มทดสอบ ถ้าสามารถเปิดได้แสดงว่าเรากำหนดได้ถูกต้อง  ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ระบบเก็บประวัติลิ้นชัก(Cash Drawer) เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดค่าต่างๆที่นี้ ยกเว้นเรามีลิ้นชักเก็บเงินที่เป็นแบบ USB (ถ้าเป็นแบบ USB เรายังต้องกำหนดค่าให้กับระบบก่อน)

ระบบลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) – II

เป็นการตัวอย่างการใช้ระบบเก็บประวัติ (Cash Drawer)

1.เราจะต้องขอเปิดการใช้ระบบก่อน ระบบลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) – I>>

*** ให้ทำการตัดยอดไม่ให้บิลค้างก่อนการเปิดระบบ

2.เมื่อเราได้กำหนดเปิดใช้แล้ว เมื่อเราเข้าไปขายสินค้า ระบบจะเริ่มทำการเปิดลิ้นชักเริ่มต้นสำหรับวันนั้นๆ ให้กด YES เพื่อเปิดการบันทึก

3.ในกรณีที่เราต้องการนำเงินเข้า – เงินออก ให้กด F11 หรือกดที่รูปไอคอนลิ้นชักเก็บเงิน

1. เลือกนำเงินเข้าหรือออก

2. ระบุจำนวนเงิน

3.กดปุ่ม … หรือ F10 เพื่อเลือกรายการที่ใช้ประจำ จะแสดง List รายการเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วทำการบันทึกรายการที่ใช้ประจำ

4.แสดงรายการที่เราได้ทำเมื่อเรากดตกลง

5.กดปุ่มข้อมูลเพื่อดูรายการ

1.เลือกรายกที่เคยบันทึกเอาไว้ ด้านล่างก็จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในส่วนด้านบนจะแสดงหมายเลข วันที่เปิด วันที่ปิด C=Close O=Open

2.หากเราต้องการค้นหาการเก็บประวัติ สามารถให้ค้นหาตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่ แล้วกดปุ่มค้นหา

3.จะเป็นรายงานแบบละเอียดของการเก็บประวัติ เงินเข้า-เงินออกของ ID นั้นๆ

การสรุปปิดระบบของวันนั้น

        โดยปกติเมื่อเราต้องนำส่งตัวเงิน เราจะกด F9 เพื่อทำการส่งตัวเงิน หากเราเปิดระบบเก็บประวัติ (Cash Drawer) ระบบจะสอบถามแล้วนำเราไปให้สรุปว่าเรามีตัวเงินเท่าไรในลิ้นชักเก็บเงิน เราจะระบุตามความเป็นจริง ซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์เงินเกิน-เงินขาดได้แล้วกดที่ สรุปยอดเงินในลิ้นชักเก็บเงิน

โปรแกรมมีตัวช่วยในการนับเงิน โดยท่านสามารถกดที่เครื่องคิดเลขเพื่อช่วยท่านนับว่ามีตัวเงินเท่าไร เพื่อง่ายต่อการสรุป

เมื่อท่านทำการสรุปการส่งเงินก็จะมีรายงานเพิ่มเติมออกมาจากระบบเก็บประวัติ (Cash Drawer)

bottom of page