top of page

ขั้นตอนการทำงาน

รายงานซื้อ/ปรับปรุง/รับคืนสินค้า

       รายงานตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า/ปรับปรุงสินค้า/ส่งคืนสินค้า โดยสามารถเรียกรายงานตัวนี้ได้ที่เมนูหลักรายงาน และเมนูย่อย รายงานการซื้อ-ปรับปรุง-รับคืน 

เมื่อกดแล้วจะมีวินโดวส์ถามในเรื่องต้องการดูรายงานตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่ๆต้องการ

ตัวอย่างรายงาน

Back

bottom of page